Snoskuterkøyring

Foto: Jostein Sletta

Snoskuterkøyring

Kva med ein snoskuter safari når du er på Haukeli? Vinje kommune er ein av få kommunar i Noreg som har eit eige løypenett for fritidskøyring med snoskuter. Du trenger ikkje å bu i Vinje for å kunne nytte seg av løypenettet, men ein må ha eit personleg køyreløyve og ein må vera medlem av ein av skuterklubbane. Haukeli sin lokale skuterklubb heiter Hauk skuterklubb. Køyreløyva som kan bli gitt for fritidskøyring i snoskuter løypenettet er årsløyve, døgnløyve, løyve til grunneigar og turistløyve.


Foto: Anne Jordstøyl


Løypenettet har ein maks hastighet på 70 km/t og vegtraffikklova er gjeldande for heile løypenettet. Traseen skal følgjast til ein kvar tid og det er kun lov å køyre 30 meter ut fråløypa for å raste. Ved brot på løypereglane og lova kan det gjevast eit førelegg på opp til kr 15 000.

Gjer deg kjent med dei reglande som gjeld på Vinje kommune sin side :

https://www.vinje.kommune.no/snoeskuter

Alle må vera merksame på at tilhøva på isen og i skredfarleg terreng kan endre seg i løpet av vinteren. Det blir gjort regelmessige kontrollar, men tilhøva kan endre seg oftare enn kontrollane. Nyttige sider for å vurdere tryggleik er:

https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Vest-Telemark/

https://www.iskart.no/


Køyr varsamt og i det merka løypenettet og du vil få ein heilt spesiell og flott naturoppleving!

God tur!