Fiske

I områda rundt Haukeli og Haukeliseter finst det gode moglegheiter for fiske! Det er flotte fiskevatn som ligg som perler på ei snor, og Haukeli-området byr på noko av det ypperste høgfjells-sportsfiske ein kan finne i Sør Noreg.  

Det er mykje aure du finn i vatna, men du finn òg nokre vatn med røye. Fisken er av høg kvalitet, delikat og raud i kjøtet. Dei fleste vatna har bra med fisk, alt frå 150 gram til 1500 gram.
Om du fiskar med sluk, spinnar, fluge eller makk, vil du alltid finne ein stad der tilhøva er akkurat slik dei skal vere!

For dei som likar å fiske på isen, er dei store vatna ei kjelde til mat og trivsel heile vinteren. Om våren er fisket særs godt etter isløysinga, d.v.s. tidleg i juni. Høgare til fjells vil isen vanlegvis liggje til omlag 20.juni, og ofte lenger.

 
Fiskesesongen er god frå juli og ut september.

SKIT FISKE

Fiskekort kan du kjøpe på inatur.no 
Sjå òg Haukeli JFF for meir informasjon. 


For meir info om fiske og fiske kort sjekk inatur.no 

SKIT FISKE!