Nokon råd frå Helsedirektoratet ang. koronaviruset

Hvordan smitter koronavirus?

Koronavirus smitter gjennom det som kalles dråpesmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet.

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte:
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Hold minst én meters avstand til personer som hoster.
 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming
Inkubasjonstid og symptomer

Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er ifølge WHO anslått til å være 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?
 • Hvis du er syk, hold deg hjemme
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade ring 113
Hvem skal holde seg hjemme?

Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du mistenker at du kan være smittet og venter på svar på prøven.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt).
 • Du har vært i et område med vedvarende spredning av covid-19 sykdom.
Hva betyr det å være hjemme?

Det er to nivåer av å være hjemme:

 • Hjemmeisolering: Å være hjemme, isolert fra andre mennesker, og ikke ha tett kontakt med de du bor sammen med. Gjelder for alle med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom helt til friskmelding av lege.
 • Hjemmekarantene: Å være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med. Gjelder for alle som har hatt kontakt med covid-19-syke, men som ikke selv er syke, i 14 dager fra siste kontakt.

Teksten over er eit utdrag henta frå Helsenorge. Desse råda gjeld frå 11.03.2020

Isolering på hytta?

Nokon av dei som skal vere i heimekarantene/isolasjon har nytta moglegheita til å reise på hytta. Heimekarantene skal gjennomførast i heimekommunen din. Sjølv om det er frisk luft på fjellet, så er du ikkje friteken frå karantene av den grunn. Dråpesmitte ber like godt i fjelluft som der du bur til dagleg! 

Det har vore tilfelle med brot på karantene i nabokommunen, Bykle. Du kan lese meir om dette HER.

Me ynskjer at folk i alle aldrar skal kjenne seg velkomne her til fjells utan å vere ekstra redd for å bli smitta.