Hugs bandtvang i Vinje Kommune

Det er generell bandtvang i Vinje, jfr Hundelova frå 1. april – 20. august. Vinje kommunestyre vedtok 3. oktober 2013 lokal forskrift om hundehald i kommunen, der bandtvangen er utvida.

Om bandtvang § 2 i denne forskrifta står det: Hundar skal haldast i band og under forsvarleg oppsyn: a) I maskinpreparerte skiløyper. Heile vintersesongen b) I utmark der bufe beiter til 10. oktober c) På inngjerda mark der bufe beiter fram til 1. november. Unntak er dei tilhøve som er nemnde i hundelova § 9 Unntak frå sikringsregelen

Les meir om bandtvang i hundelova.

Lei meir om Forskrift om hundehald, Vinje kommune, Telemark