Om oss

Haugarne Maskin AS er eit entreprenørfirma med base i Haukeli, og har i dag 8 ansatte. Firmaet blei etablert i 1994, men med erfaring innad i firmaet som strekk seg tilbake til byrjinga av 1980-talet.

Me har ein godt utvikla maskinpark som gjer at me kan tilby eit breitt tenestespekter, m.a.graving, vegbygging, muring med naturstein, sprenging og containerutleige

Me leverar tenestar hovudsakeleg i Vinje Kommune og omegn. Me utfører blant ana gravetenestar, sprenging, containerutleige, legging av VA røyr, muring i naturstein og brøytetenestar vinterstid.

Me er medlem av MEF og nyttar deira HMS og KS-system.


Haugarne Maskin Service
Industrivegen 12
3895 EDLAND

Mobil: 412 49 733
Kontor: 977 53 515

[email protected]