Fôrkampanje i jakta!

I jaktsesongen køyrer me kampanje på Hill´s I/D sensitive og A/D våtfôr!

Kampanjeprisane er I/D Sensitive 12 kg kr. 535,- (før 869,-) og A/D Restorative Care våtfôr 2 for 1!

I/D Sensitive er eit skånsomt tørrfôr som lett takast opp i tarmen. Mange hundar slit med laus mage i jakta, og dette fôret passar spesielt bra for desse hundane! I tillegg får du ei høgverdeg proteinkilde i egg. Fôret inneheld òg mykje feitt slik at hundane held vekta oppe i jaktsesongen.

A/D Restorative Care er eit våtfôr som passar perfekt for dyr under restitusjon eller dei med dårleg apetitt. Fôret støttar sårheling, hjelp til å vedlikahalde musklane, hjelp til å oppretthalde kroppens immunforsvar og lindrar betent vev. Glutamin er tilsett for å støtte tynntarmen si helse.

Gode råd for sunn fôring i jakta
  • Fôre 3-4 gonger om dagen – ikkje berre eitt til to store måltider. Det er hardt for magen. Betre å fordele maten utover døgnet for javn forbrenning.
  • Vell gjerne fôret i vatn. Då er det lett fordøyeleg og hunden får òg i seg væske.

Hugs å fôre hunden rett resten av året òg! For ei vellykka jakt, må fôring og trening vere jamn og haldast ved like.

Velkommen innom for gode råd om fôring!